Är du en miljöbov för att du kryssar?

Vi måste göra vad vi kan för miljön runt Östersjön. Här Ålands vackra skärgård, foto: Visit Åland/Tiina Tahvanainen.

Hej alla och ledsen att nya inlägg lyst med sin frånvaro ett tag nu! Jag har jobbat intensivt med en kryssningsartikel om miljöfrågor i Östersjön vilket varit väldigt intressant (berättar sen var den finns när den är på väg ut). Jag var faktiskt lite orolig innan, för om jag hade fått fram riktigt mörka sanningar hade det varit svårt att fortsätta med detta, men det fick jag som tur var inte.

Östersjön, ett av världens mest förorenade hav

Östersjön är visserligen ett av världens mest förorenade hav sorgligt nog, men samtidigt så är det inte kryssningsindustrin som förorenar värst. Allt vi gör påverkar förstås miljön, och att kryssa bidrar ju inte till att havet blir renare, men det är ändå industri, kommunala avlopp och jordbruket som är de största hoten.

Kort sammanfattat gör de tre stora rederierna häruppe i Östersjön – Birka Cruises, Viking Line och Tallink Silja – allt vad som krävs och mycket mer därtill. När det gäller övriga rederier är det ännu inte lag på att man måste lämna sitt avfall i hamn, men det kommer.

Viking Grace. Foto: Viking Line
Viking Grace drivs på LNG och är det mest miljövänliga passagerarfartyget i sin storleksklass. Foto: Viking Line.

Det är ganska svåra frågor och luddigt, då vissa har egna reningsanläggningar ombord, säger sig lämna i hamn om de kan och att de ”i sista hand” släpper ut sitt avloppsvatten.

Striktare restriktioner

Ska man se lite ljust på det går miljöarbetet åt rätt håll. Svavelrestriktionerna har sjunkit betydligt över årens lopp; förr tilläts 4,5 procent medan man nu bara tillåter svavelutsläpp på 0,1 procent. Nu ses även kväveoxid och koldioxid över.

Kanske någon minns undersökningen som WWF gjorde där ett stort antal rederier tillfrågades om de kunde bekräfta att de inte släppte ut obehandlat avloppsvatten i Östersjön, och att det antingen lämnades i hamn eller behandlades på ett tillräckligt sätt ombord (genom att finfördelas och renas).

Hapag Lloyds Europa 2 är ett riktigt lyxfartyg.

Bland utlandsflaggade kryssningsrederier var det bara Hapag Lloyd som svarade ja (att de alltså uppfyllde alla kraven), hela 32 stycken gjorde det inte.

Nu så här efter att själv ha frågat runt lite hos rederierna undrar jag vad undersökningen egentligen visade.

Visar svaren på att de bara inte svarat, eller på att de har något att dölja? Jag är inte säker på att det man då antog stämmer, det vill säga att ett uteblivet svar automatiskt betyder ett negativt svar…

Totalstopp för svartvatten 2021

MSC Cruises och Royal Caribbean International till exempel, som båda stod på listan över rederier som inte hade svarat, svarade nämligen mig så här;

1, Vi lämnar både svart- och gråvatten vid alla våra anlöp i Stockholms hamn. (MSC Cruises)

2, Vi lämnar avloppsvattnet i mesta möjliga mån till närmast lämpliga mottagningsplats. I sista hand släpps – det renade – avloppsvattnet ut i havet, minst 12 sjömil från land (som lagen kräver). (Royal Caribbean International)

MSC Fantasia lägger till i Stockholm i sommar.

Jag har inte haft möjlighet att fråga alla 32 rederier och även om det säkert kan finnas ”miljöbovar” bland dem så får vi hoppas att de inte överväger.

Den internationella sjöfartsorganisationen IMO (International Maritime Organization), har nu i alla fall bestämt att från och med 2019 är det förbjudet för nya fartyg att släppa ut svartvatten (toalettavfall) i Östersjön. Från 2021 måste alla uppfylla detta.

Vi ser fram emot hårdare krav och ett renare hav, och kommer att skriva mer om miljöfrågor.

Kommentera gärna

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SeaFun på Sociala medier