Därför känns ingen sjögång på Queen Mary 2

17357

Jag har just träffat maskinchef Paul Carney och vice maskinchef Ib Nielsen ombord här på Queen Mary 2, ett väldigt intressant möte då jag fick tillfälle att ställa frågor om fartygets specialkonstruktion och tekniska drift.

Paul Carney, som arbetat 17 år som maskinchef, berättade att Queen Mary 2 har en mer slimmad form på skrovet och är spetsigare i konstruktionen vilket gör att hon kan gå mjukare fram på havet.

QM2 har dessutom mer kraft än ett vanligt fartyg för att kunna hålla farten. Vi kan segla fram fort trots dåligt väder, maxfarten är 29 knop jämfört med andra fartygs maxfart på cirka 22-24 knop. Det gör att vi både kan hålla tidtabellen och segla ifrån dåligt väder.

Vice maskinchef Ib Nielsen och maskinchef Paul Carney
Vice maskinchef Ib Nielsen och maskinchef Paul Carney

Ib Nielsen, svensk från Helsingborg som arbetat för Cunard sedan 2003, berättade även att fartyget har få hytter för sin storlek.

Andra fartyg av denna storlek har kanske bäddar för 3500 passagerare medan Queen Mary 2 tar 2500 gäster. Det ger betydligt mer utrymme per gäst ombord.

Jag frågade också om det stämmer att man känner av mindre sjögång på QM2. Svaret jag fick från maskinchefen Paul Carney var både intressant och målande.

Moderna fartyg är byggda som en box, som ett hotell som man har satt propellrar på. Detta för att få plats med så mycket som möjligt inuti fartyget. Nackdelen är att ”lådan” blir ostadig vid minsta lilla sjögång. Fartyget är lika säkert men man känner av havets vågor mer. Queen Mary 2 är i första hand byggd som ett atlantfartyg som man sedan har satt ett hotell i. Skillnaden är stor!

En kommentar på “Därför känns ingen sjögång på Queen Mary 2

Kommentera gärna

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SeaFun på Sociala medier