Biobränsle blir tillval för Viking Lines resenärer

Biobränsle blir tillval för Viking Grace och Viking Glorys passagerare.
Biobränsle som tillval blir möjligt på kryssningar med Viking Grace och Viking Glory. Pressbild Viking Line.

Viking Line lanserar som första rederi på Östersjön ett tillval som möjliggör att köpa förnybart biobränsle som motsvarar resans förbrukning. Detta minskar resans utsläpp med närmare 90 procent. Biogasen som tillverkas av europeiskt avfall levereras av Gasum till fartygen Viking Glory och Viking Grace, som avgår dagligen från Stockholm till Åland och Åbo.

Från och med den 21 juni 2023 kan Viking Lines resenärer på linjen Stockholm-Åland-Åbo köpa biogas i proportion till sin resas förbrukning. På en kryssning mellan Stockholm och Åbo kostar detta tillval ca 50 kronor. Genom tillägget minskar resenären sitt klimatavtryck med närmare 90 procent jämfört med en resa där flytande naturgas (LNG) används. Mängden flytande biogas (LBG) som köps baseras på den genomsnittliga bränsleförbrukningen per passagerare.

– Det här är en betydande milstolpe på vår över fyrtioåriga resa mot hållbarhet. Vi är det första rederiet på Östersjön som erbjuder passagerare möjligheten att minska sitt klimatavtryck genom att ersätta LNG med förnybart biobränsle. Många av våra passagerare har efterfrågat ett sådant alternativ, och vi är mycket glada att nu kunna engagera dem ännu mer i vårt arbete för miljön och Östersjön, säger Dani Lindberg, hållbarhetschef på Viking Line.

85 procent lägre kväveutsläpp

Viking Glory och Viking Grace är Viking Lines nyaste fartyg, konstruerade för att kunna drivas med biogas och syntetiska bränslen som producerats av förnybar energi. Normalt drivs fartygen av flytande naturgas, som också är en lågutsläppskälla jämfört med oljebaserade bränslen. Kväveutsläppen från LNG är 85 procent lägre än vid användning av oljebränslen, vilket motverkar övergödning och försurning av Östersjön. Svavel- och partikelutsläpp genereras praktiskt taget inte alls. Övergången till biobränsle kommer i sin tur särskilt att minska utsläppen av växthusgaser.

– Våra investeringar på totalt 450 miljoner euro i Viking Glory och Viking Grace har möjliggjort användning av flytande naturgas och att vi nu kan introducera biogas. Att arbeta för en lägre miljöpåverkan kräver visioner, engagemang och betydande insatser i ny teknik, säger Dani Lindberg.

Vid biogasproduktion används bland annat mat- och jordbruksavfall, vilket främjar en cirkulär ekonomi. Vid varje leverans av biogas erhåller Viking Line ett hållbarhetscertifikat, som berättar var och hur gasen har producerats. Produktionsmetoden för gasen påverkar i sin tur den slutliga utsläppsminskningen. I praktiken köper Viking Line biogas med tilläggen betalda av resenärerna. Biogasen som tankas ombord blandas med LNG.

Plan på kolneutral grön korridor

– Tillgången på biogas är ännu begränsad jämfört med efterfrågan. Till exempel används all biogas som produceras i Finland för närvarande av industrin. Vi kommer nu i samarbete med Gasum och våra miljömedvetna kunder att öka användningen av biogas, säger Dani Lindberg.

Viking Line deltar för närvarande i projekt där man undersöker möjligheten att skapa en kolneutral grön korridor för Östersjön. Biogas har redan testats som bränsle på Viking Grace.

– Genom vårt projektarbete och partnerskap för en framtida hållbar sjöfart har vi fått mycket kunskap och information till stöd för vårt eget hållbarhetsarbete. En kolneutral sjöfart ligger ännu i framtiden, men är inte längre en utopi. Vårt mål på Viking Line är att vara bland de första när den tiden kommer, säger Jan Hanses, verkställande direktör på Viking Line.

Viking Lines miljöresa

1980-talet

• Viking Line slutar använda giftiga bottenfärger och dykare börjar rengöra fartygens botten.

• Återvinning av avfall ombord på fartygen börjar.

• Den första landströmsanslutningen tas i bruk i Stockholm. Numera används landström även i Helsingfors, Mariehamn och Tallinn.

1990-talet

• Svaveldioxidutsläppen minskar genom övergång till lågsvavligt bränsle.

• Fartygens avloppsvatten börjar behandlas på land.

• Kallt havsvatten börjar användas för att kyla luften ombord på fartygen, och fartygens luft värms med hjälp av energi från avgaserna.

2000-talet

• Viking Line blir det första rederiet i världen att använda Humid Air Motor-metoden för att minska kväveoxidutsläppen. Genom att använda havsvatten för kylning sänks motorernas förbränningstemperatur.

• Kväveoxidutsläppen minskar på Viking Cinderella när katalysatorer installeras på fartyget.

• Återvinning av organiskt avfall börjar på Viking XPRS.

2010-talet

• Det nya fartyget Viking Grace använder helt svavelfri flytande naturgas som bränsle. Därmed minskar kväveutsläppen med 85 % och växthusgasutsläppen med 15 % jämfört med ett oljedrivet fartyg. Partikelutsläppen med LNG är praktiskt taget noll.

• Viking Grace testar ett rotorsegel och blir därmed världens första hybridfartyg som använder både LNG och vindkraft. Fartyget utrustas med ett energiåtervinningssystem som omvandlar överskottsvärme till elektricitet.

2020-talet

• Strömningsstabilisatorer installeras på fartygen Viking Gabriella och Viking XPRS, vilket minskar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen.

• Det nya fartyget Viking Glory sätts i trafik i mars 2022. Fartygets motorer möjliggör optimering av bränsleförbrukningen och genererar inga svavelutsläpp.

• Tack vare Viking Glorys Azipod-roderpropellersystem kan man smidigt manövrera fartyget vid hamnmanövrer, vilket sparar tid och bränsle. Fartygets skrovform minskar vågbildning och bränsleförbrukning.

• Viking Glory är också en föregångare när det gäller att utnyttja spillkyla från LNG. Energisystemet för återvinning genererar upp till 40 % av fartygets elbehov för passagerarfunktioner.

• Ljusen i tomma hytter på Viking Glory släcks automatiskt, och ventilationen och uppvärmningen sänks automatiskt.
• Möjligheten att köpa biogas blir ett tillval för Viking Glorys och Viking Graces passagerare. Tillvalet motsvarar deras resas förbrukning och därigenom kan de minska sina utsläpp med närmare 90 %.

Kommentera gärna

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SeaFun på Sociala medier