Norwegian Cruise Line Holdings banar väg för Net Zero

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd siktar mot Net Zero 2050.

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NCLH), företaget bakom Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises och Regent Seven Seas Cruises, har publicerat en uppdaterad klimatstrategi. Nya åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser (GHG) kommer att hjälpa företaget att nå sitt långsiktiga mål om nettonollutsläpp 2050.

Åtgärderna ingår i hållbarhetsprogrammet Sail & Sustain, och bygger på tre pelare: effektivitet, innovation och samarbete. Bland annat förbereds två av företagets kommande fartyg i Prima-klassen för att i framtiden kunna använda metanol.

Nya mål för minskning av växthusgaser

Företagets nya mål för minskning av växthusgasutsläpp omfattar:

  • 10 % minskning av växthusgasintensiteten fram till 2026 och 25 % fram till 2030 jämfört med 2019, mätt per kapacitetsdag.
  • Målen omfattar utsläpp från företagets fartyg, öar och anläggningar (”scope 1” och ”scope 2”) samt bränsle- och energirelaterad verksamhet i tidigare led, inklusive utsläpp från brunn till tank (en del av ”scope 3”). Målen täcker således den totala påverkan som följer av företagets bränsleförbrukning.
  • Målen anger kursen för företagets strävan att uppnå nettonollutsläpp 2050. Net Zero omfattar företagets hela växthusgasavtryck, inklusive det stora nätverket av leverantörer och partner i hela värdekedjan.

”Vi är stolta över att förstärka vår klimatstrategi och ytterligare stärka våra åtaganden med viktiga mål för minskning av växthusgaser. Detta kommer att hjälpa oss att nå vårt ambitiösa mål om Net Zero till 2050. Varje del av vår verksamhet – från land till fartyg – är ansvarig för att utforma, leverera och demonstrera CO2-reduceringsresultat, och vår styrelse har höjt förväntningarna och infört delat ansvar och incitament för hela ledningsgruppen på detta område. Vi tog nyligen ett viktigt steg mot vårt Net Zero-mål när vi meddelade att två av våra kommande fartyg i Prima-klassen kommer att levereras redo att använda grön metanol i framtiden”, säger Harry Sommer, tillträdande president och Chief Executive Officer för Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

För att ytterligare förstärka insatserna aktiverar och mobiliserar NCLH alla anställda, hamnar och destinationer, leverantörer och partners samt gäster att agera nu och bidra till den transformativa resan.

Klimatstrategi med Net Zero som mål

Den uppdaterade strategin fokuserar på effektivitet, innovation och samarbete.

Effektivitet

Företagets fokus på att optimera användningen av sin befintliga flotta kan ha en omedelbar inverkan på energiförbrukningen ombord, vilket sparar bränsle och minskar utsläppen av växthusgaser. Detta kräver kontinuerliga investeringar i system och teknik, till exempel uppgradering av HVAC-system och system för återvinning av spillvärme, samt operativa förbättringar av ruttplanering och optimering av hotellverksamheten. De operativa förändringarna kräver data, utbildning och ansvarstagande, så företaget bygger upp och investerar i interna system och processer för att besättningen och gästerna ska kunna använda fartygen så effektivt som möjligt.

Innovation

På innovationssidan ligger fokus på långsiktiga lösningar och tekniker, inklusive sådana som stöder möjligheten att använda gröna bränslen. Sedan 2022 har företaget framgångsrikt testat bränsleblandningar på flera fartyg med 30 % biobränsle och 70 % marinabränsle. Företaget anser att biodiesel kan bidra till resan mot minskade koldioxidutsläpp medan mer långsiktiga lösningar testas och skalas upp. På längre sikt ser företaget grön metanol som en lovande lösning. Därför har företaget nyligen meddelat att de två sista fartygen i Prima-klassen som ska levereras 2027 och 2028 kommer att modifieras så att de kan använda grön metanol som bränsle.

Även om det kommer att krävas ytterligare modifieringar i framtiden för att fullt ut möjliggöra användningen av metanol vid sidan av traditionella marina bränslen förstärker tillkännagivandet och insatsen företagets engagemang för koldioxidminskning. Användningen av grön metanol skulle kunna leda till en drastisk minskning av utsläppen, inklusive en minskning av CO2 med upp till 95 %. Egenskaperna hos grön metanol gör det också möjligt att fortsätta att använda konventionell lagring och tankning av bränsle. Detta innebär färre förändringar jämfört med andra nya bränslen på marknaden. Produktionen av grön metanol befinner sig dock fortfarande i ett tidigt skede och kommer att fortsätta att kräva investeringar för att kunna skala upp för global distribution och konsumtion.

Samarbete

Vägen till Net Zero är komplex och kommer att kräva ett starkt samarbete inom företagets nätverk av intressenter – inklusive leverantörer, lokalsamhällen, regeringar och icke-statliga organisationer – som arbetar tillsammans för att hitta lösningar på klimatförändringarna. Företaget utforskar kontinuerligt möjligheter till nya partnerskap för att främja arbetet med att utveckla gröna bränslen och global infrastruktur för produktion, lagring och distribution av dessa bränslen. Likaså ser företaget sektorövergripande samarbeten som en katalysator för effektiv och påskyndad utveckling, vilket är anledningen till att företaget är en aktiv medlem i branschorganisationer som Methanol Institute och flera regionala forum.

Företaget är till exempel en av grundarna av Pacific Northwest to Alaska Green Corridor. Detta är ett samarbete mellan hamnar, regeringar och kryssningsoperatörer i regionen som utforskar en grön korridor till sjöss med målet att införa fartyg och verksamheter med nollutsläpp av växthusgaser i området mellan Alaska, British Columbia och Washington. Dessutom samarbetar företaget aktivt med många hamnar för att påskynda användningen av landström. Medan utbyggnaden av landbaserad infrastruktur pågår håller företaget på att utrusta sina fartyg med nödvändig teknik. Målet är att cirka 70 % av flottan ska vara utrustad för att kunna arbeta med landström senast 2025.

”Det är uppmuntrande att se de betydande framstegen och drivkrafterna inom alla sektorer när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser. Det finns dock fortfarande grundläggande utmaningar för att kryssningsindustrin ska kunna minska koldioxidutsläppen helt till 2050. I stället för att vänta på att utmaningarna ska lösas är vår strategi att agera nu. Vi genomför effektivitetslösningar i dag, skapar innovativa lösningar för framtiden och engagerar oss i våra intressenter. Denna strategi bygger på god styrning och effektiv riskhantering när vi arbetar för att främja våra klimatåtgärder och stärka vår verksamhet”, säger Jessica John, Vice President för ESG, Investor Relations och Corporate Communications på Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

För mer information, se Norwegian Cruise Line Holdings video med företagets klimatstrategi och mål här.

Om Sail & Sustain

Sail & Sustain är Norwegian Cruise Line Holdings globala hållbarhetsprogram, centrerat kring ett löfte om att bidra positivt till samhället och miljön samtidigt som man levererar på sin vision att vara den föredragna semesterleverantören globalt. Sail & Sustain är strukturerat kring fem tematiska pelare: minskad miljöpåverkan, säker segling, motiverade medarbetare, stärkta samhällen samt integritet och ansvarstagande i affärsverksamheten.

Ovanstående är en pressrelease från Norwegian Cruise Line Holdings.

Kommentera gärna

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SeaFun på Sociala medier