Finnlines andra hybridfartyg i Superstar-klassen är här

Överlämningen av rederiets nya hybridfartyg firades med en ceremoni i Kina.

Finnlines mottog sitt andra hybridfartyg; Finncanopus, i rederiets Superstar-klass, vid det kinesiska varvet China Merchants Jinling i Weihai, den 12 december 2023. Fartyget kommer att trafikera Finnlines linje mellan Sverige och Finland (Kapellskär-Långnäs-Nådendal). Enligt planerna tas Finncanopus i drift i februari 2024.

Det kombinerade frakt- och passagerarfartyget Finncanopus levererades med en ceremoni på plats med representanter från Finnlines och varvet. Hemresan förväntas ta sex till sju veckor eftersom Finncanopus kommer att vara närapå fullastad med frakt och anlöpa flera hamnar innan fartyget når Östersjön. Finncanopus planeras inleda trafik mellan Sverige och Finland i februari 2024.

De nya ropax-fartygen är en del av Finnlines gröna investeringsprogram om 500 miljoner euro, som nu har slutförts. Nybyggnadsprogrammet omfattade två hybridfartyg för frakt- och passagerartrafik och tre hybridfartyg för last, samtliga utrustade med modern och hållbar teknik. Det första ropax-fartyget i rederiets Superstar-klass, Finnsirius, levererades till Finnlines i juli och hon inledde trafik på rutten Kapellskär-Långnäs-Nådendal i september 2023. Finncanopus kommer att ansluta sig till Finnsirius på rutten med avgångar från Kapellskär på morgonen och från Nådendal på kvällen. De tre lastfartygen togs i drift sommaren 2022.

”Finnlines har gjort betydande investeringar i hållbar och miljövänlig teknik och positionerat sig konkurrenskraftigt. Våra investeringsprogram ligger i linje med Grimaldi-koncernens strategi som syftar till att förbättra den operativa effektiviteten och minska koldioxidutsläppen. De nya fartygen stöder våra kunder i deras och vår gemensamma övergång till hållbarhet och miljöansvar. Finnlines fortsätter sin gröna omställning och gör sitt bästa för att tillgodose kundernas behov på mest hållbara sätt. Finnlines gröna investeringsprogram om 500 miljoner euro, som inleddes 2018, är nu slutfört. Programmet visar tydligt vårt orubbliga engagemang för miljön, för våra kunder och för våra andra intressenter”, sade Tom Pippingsköld, Finnlines VD, under dagens leveransceremoni i Weihai, Kina.

En ny standard för Östersjön

De två systerfartygen Finnsirius och Finncanopus är de största ropax-fartygen i Finnlines flotta. Båda har 5 200 lastmeter för frakt och har certifierats att rymma 1 100 passagerare.

”Förra året introducerades Finnlines nya hybridfartyg för last, och våra nya fartyg i Superstar-klassen främjar ytterligare denna övergång till hybridfartyg. Detta strategiska steg gör det möjligt för oss att leverera mer effektiva och hållbara sjötransporter. Vår omfattande investering stärker vår position i att tillhandahålla förstklassiga tjänster till våra kunder” sade Juha Ahia, som leder Finnlines team för nybyggnadsprojekt.

Finncanopus är det andra av rederiets två hybridfartyg.

Finnlines kärnverksamhet är transport av gods för finsk, svensk och europeisk export och import, men passagerartrafiken är också en integrerad del av dess operativa koncept. Åland är, liksom det finska fastlandet, helt beroende av sjöfartsbroar. För dem som pendlar mellan Åland och Sverige eller Finland är en regelbunden linjetrafik av särskilt stor betydelse. Finnlines fartyg har dessutom alltid plats för passagerarfordon.

”Finnlines är marknadsledande på denna rutt och våra nya fartyg i Superstar-klassen representerar en helt ny standard för transporter över Östersjön, både för frakt- och passagerartrafik. Finnsirius har fått ett varmt välkomnande av både privatresenärer och yrkeschaufförer som uppskattar de förbättrade tjänsterna. När Finncanopus sätts i trafik kommer det nuvarande mindre ropax-fartyget att flyttas över till vår rutt mellan Sverige och Tyskland. På så sätt kan vi förbättra våra tjänster på ytterligare en viktig sjöförbindelse”, sade Antonio Raimo, Finnlines linjechef.

Fakta om Finncanopus

 • Fartygstyp: Frakt- och passagerarfartyg / ro-pax
 • Isklass: 1 A Super
 • Total längd: 235,0 m
 • Största bredd (moulded breadth): 33,3 m
 • Bruttodräktighet (GT): 65 692
 • Lastmeter: 5 200
 • Optimal hastighet: 16 / 20,5 knop
 • Motoreffekt: 4 x 7 200 kW
 • Flagga: Finland
 • Maximalt antal passagerare: 1 100
 • Antal passagerarhytter: 323
 • Rutt: Sverige–Finland (Kapellskär-Långnäs-Nådendal)

Utsläppsreducerande teknik

 • Air lubrication – ett innovativt system som använder luftbubblor för att minska friktionen mellan fartygets skrov och vattnet, och därmed bränsleförbrukningen
 • Batteriinstallationer
 • Reducerade avgasutsläpp
 • Landströmsanslutning
 • Automatisk förtöjning
 • System för återvinning av spillvärme
 • System för rening av barlastvatten

Kommentera gärna

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SeaFun på Sociala medier