Finnlines går från frakt till ambience design

Idag presenterade Finnlines sina två nya RoPax-fartyg i Superstarklassen vid en presskonferens på finska ambassaden i Stockholm. Det första sätts in på rutten Kapellskär–Långnäs–Nådendal under hösten 2023. De nya fartygen är en del av rederiets investeringsprogram om totalt 500 miljoner euro, som fokuserar på RoPax- och RoRo-fartyg med den senaste spjutspetstekniken på hållbarhetsområdet. Bekvämlighet och upplevelse står i fokus och fartyygen får så kallad ambience design.

Två nya Superstar-färjor

Frakt- och passagerarrederiet Finnlines investerar alltså stort i sin linje mellan Sverige och Finland via Åland under 2023, genom att sätta in två nybyggda RoPax-färjor (gods- och passagerarfärjor) i en klass som man döpt till Superstar, på rutten. Företaget satsar också på att öka komforten för passagerarna på linjen Kapellskär–Långnäs–Nådendal.

Tre nybyggda RoRo-fartyg är redan i trafik sedan sommaren 2022, och det första RoPax-fartyget sätts in på linjen Kapellskär–Långnäs–Nådendal under hösten 2023. Ett fartyg ska komma i augusti/september och det andra i december.

Finnlines nya RoPax-fartyg i Superstarklassen får namnen Finnsirius and Finncanopus efter de starkast lysande stjärnorna på natthimlen. Med dessa fartyg kommer passagerarnas reseupplevelse förbättras avsevärt. Vart och ett av fartygen rymmer 1100 passagerare, vilket är ungefär dubbelt så många som ryms i de fartyg som trafikerar rutten idag. Även lastkapaciteten ökas, från dagens strax över 4 000 lastmeter till 5 200 lastmeter.

Ambience design av byrån dSign Vertti Kivi.

Såhär säger Antonio Raimo, Line Manager för Finnlines om utvecklingen av den redan populära linjen mellan Sverige och Finland.

“Genom att öka kapaciteten för både gods och passagerare, samtidigt som vi förbättrar komforten för passagerarna, kan vi höja standarden på våra tjänster och stärka Finnlines position som den viktigaste leverantören av maritima tjänster mellan de båda länderna. När Superstar-färjorna sätts in på rutten, skapar vi skalfördelar och kan stödja våra kunders affärsutveckling och öppna nya möjligheter för dem”.

Inredning med ambience design

De nya fartygen kommer att ha attraktiva restauranger, en spaavdelning med finsk sauna, bekväma arbetsplatser och lounger, omfattande shoppingytor och ett stort serviceutbud även i övrigt.

ambience design av byrån dSign Vertti Kivi.

”Den nya generationen fartyg i Superstarklassen adderar modern resekomfort till de frakttjänster i toppklass som Finnlines är känt för. Vi har för avsikt att erbjuda det bekvämaste och enklaste sättet att resa sjövägen mellan Sverige, Åland och det finska fastlandet. Den unika Östersjöskärgården är närvarande genom hela resan och våra passagerare kommer att ha möjligheten att uppleva havet med alla sina sinnen”, säger Marco Palmu, Head of Passenger Services, Finnlines.

Ambience design av byrån dSign Vertti Kivi.

Den natursköna utsikten över skärgården har varit central i fartygens design. Inredningen kommer att utformas av den ledande finska inredningsdesignstudion dSign Vertti Kivi. Byrån specialiserar sig på så kallad ambience design, det vill säga inredning som inte enbart är vacker utan också väcker betraktarens välbefinnande.

Fokus på hållbarhet

Gröna värden har varit i fokus vid konstruktionen av fartygen, men även i inredningsdesignen. Där är återvunna och ekologiska material om möjligt förstahandsvalet. Intelligent LED-belysning och smarta ventilationssystem sparar energi genom att automatiskt justera belysningen och luftkonditioneringen i hytterna.

Hänsyn tas till energiåtgången även vid valet av fartygets utrustning och inredning. Till exempel ser man till att använda sig av möbler som är tillverkade av återvunna material. Trycksaker som menyer, reseprogram och prislistor ersätts av självbetjäningsstationer med digitala skärmar och av appar, vilket minimerar pappersavfallet.

Lokala leverantörer kommer att gynnas. Detta blir aktuellt både när man väljer sortimentet i ombordbutikerna och beställer catering, vilket medför att transporterna blir kortare.

Del av ett omfattande nybyggnadsprogram

De nya RoPax-fartygen är en del av Finnlines investeringsprogram om totalt 500 miljoner euro, som både har ökat kapaciteten och uppgraderat den befintliga flottan.

Från vänster: Antonio Raimo, Tom Pippingsköld och Marco Palmu.

Smidig godstrafik över Östersjön är ryggraden i regionens ekonomier och för försörjningstryggheten. Exempelvis fraktas cirka 90 procent av både Sveriges och Finlands export och import på köl. Finnlines koncept är att kombinera godstransporter med passagerartrafik, och genom vårt nybyggnadsprogram stärker vi nu ytterligare vår affärsmodell. Genom att optimera användningen av vår kapacitet, ökar vi nyttjandegraden och gör våra fartyg både effektivare och mer hållbara. Detta stöds även av investeringar i energieffektivitet och annan hållbar spjutspetsteknik”, säger Finnlines VD Tom Pippingsköld.

Omfattande ökning av passagerarantalet

Finnlines kommer att publicera sitt delårsbokslut för perioden januari-september 2022 i november. Av den preliminära passsagerarstatistiken kan man dock redan utläsa att företaget återhämtat sig väl efter pandemin. Passagerarvolymerna väntas öka och till och med slå rekord.

Vi förväntar oss en fortsatt stark efterfrågan på både frakt- och passagerartjänster, och våra nya Superstar RoPax-färjor kommer dessutom att fungera som katalysatorer eftersom de kan betjäna ett bredare marknadssegment och möta våra kunders behov på ett betydligt bättre sätt. Vårt mål är att möta kapacitetsbehovet vid varje tidpunkt och med optimala tidtabeller”, säger Antonio Raimo.

Finnlines har två dagliga avgångar från var och en av hamnarna. Överfartstiden från Kapellskär till Nådendal är endast 8–9 timmar.

Kommentera gärna

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SeaFun på Sociala medier