Första kryssningsrederiet med koldioxidneutral kryssningsverksamhet

MSC Grandiosa, pressbild.

När MSC Grandiosa, MSC Cruises mest miljötekniskt avancerade fartyg hittills, döptes Hamburg tillkännagav rederiet samtidigt att det ska bli världens första helt koldioxidneutrala större globala kryssningsrederi.

Pierfrancesco Vago, MSC Cruises styrelseordförande, sa: “Vår satsning på innovation sedan vi byggde våra första kryssningsfartyg 2003 garanterar att vi har en av de modernaste och mest miljövänliga flottorna till havs. Och tack vare vår långsiktiga planering gör detta att vi redan nu kan minska koldioxidintensiteten för hela flottan med 29 procent mellan 2008 och 2024, vilket innebär att vi är på god väg att uppnå vårt minskningsmål på 40 procent fram till 2030″.

“Dessutom tillkännagav vi förra veckan att PACBOAT-projektets naturgasdrivna bränsleceller kommer att finnas ombord på MSC Europa – det första av fem naturgasdrivna kryssningsfartyg som ska ingå i vår flotta. Detta är inte bara världspremiär för en teknik som ser ut att bli mycket effektiv för stora fartyg, utan är även ytterligare ett konkret exempel på vårt fasta åtagande att genom samarbete påskynda utvecklingen av nästa generations teknik, som möjliggör fartygsdrift med nollutsläpp.”

“Eftersom vi inser att inte ens den mest avancerade miljötekniken är tillräcklig för att omedelbart uppnå en koldioxidneutral verksamhet, säkerställer dagens åtagande att vår flotta inte bidrar på något negativt sätt till klimatförändringen efter den 1 januari 2020. Vi är ett företag med över 300 års sjöfartstradition och en historisk inriktning på långsiktighet som är särskilt typisk för familjeföretag som vårt. För oss är detta ytterligare ett steg framåt i vårt mångåriga arbete med att skydda haven, våra destinationer och de hamnsamhällen vi anlöper”.

Koldioxidneutral kryssningsverksamhet

Pierfrancesco Vago.

MSC Cruises ska kompensera alla direkta utsläpp av koldioxid (CO2) från sin sjöfartsverksamhet genom en blandning av projekt som har tagits fram enligt de högsta standarderna av ledande internationella organisationer som vidtar omedelbara åtgärder mot växthusgasutsläppen. Alla kostnader för utsläppskrediterna och andra tillhörande kostnader betalas direkt och till fullo av bolaget.

Pierfrancesco Vago tillägger: “Vi ska samarbeta med ledande leverantörer inom koldioxidkrediter som kan kompensera utsläppen på bästa sätt. Vi strävar också efter att investera i projekt som ger mätbara fördelar för samhället, skyddar miljön och främjar FN:s mål för hållbar utveckling.”

MSC Cruises strävar särskilt efter att ta fram en portfölj för utsläppskompensation, med projekt som skyddar och återställer haven och kustmiljöerna och samtidigt absorberar mer koldioxid än i dag. Projekt för blå koldioxidkrediter, främst inriktade på kustmiljöer, är tunnsådda för närvarande. Därför ska MSC Cruises stödja utvecklingen av de första koldioxidkrediterna från jordens vidsträckta hav, vilket utgör ett viktigt nytt sätt att skydda och öka den marina biologiska mångfalden och stödja de samhällen som är beroende av havets resurser, som är utsatta för ett hårt tryck.

Pierfrancesco Vago avslutar: “Blå utsläppskompensation är en särskild del av vårt åtagande att uppnå koldioxidneutral verksamhet med omedelbar verkan. Våra anställda och våra resurser ska också sättas in för att främja utvecklingen av de särskilda projekt, och tillhörande certifieringsprocesser, vilka kan skapa denna innovativa form av krediter som direkt gynnar haven och kustsamhällena. I takt med att fler sådana blir tillgängliga kommer vi att stadigt öka vår användning av dem som ett ytterligare fokusområde inom ramen för vårt långsiktiga arbete med att minska våra utsläpp till noll..”

Avancerad miljöteknik

MSC Cruises strävan efter utsläppsfri verksamhet omfattar även energieffektivitet och andra aspekter av verksamheten, utöver utsläppen. Sedan 2017 har alla nya fartyg i MSC Cruises flotta utrustning för landström, vilket gör att kryssningsfartygen omedelbart kan strypa utsläppen när de ligger i hamnar som är anpassade till denna teknik. Detta kommer att ge ännu större totala fördelar när landströmmens slutkälla är förnybar.

MSC Grandiosa, MSC Cruises nyaste flaggskepp, är ett av de mest miljötekniskt avancerade fartygen hittills. MSC Grandiosa levererades till bolaget så sent som förra veckan. Samma dag inledde MSC Cruises konstruktionen av MSC Europa, det första av fem naturgasdrivna kryssningsfartyg som ska tas i bruk mellan 2022 och 2027. MSC Grandiosa och MSC Europa utgör tillsammans ett stort framsteg i riktning mot att uppnå MSC Cruises mål att minimera och kontinuerligt minska flottans miljöavtryck.

Kommentera gärna

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SeaFun på Sociala medier