Grön landel minskar Viking Lines utsläpp med 780 ton

Från och med 2030 blir det lag på att fartyg ska använda landel när de ligger i hamn. För Viking Line är detta redan vardag, rederiet har dessutom övergått till att bara använda grön el från förnybara energikällor. Sammantaget minskar därmed rederiets årliga växthusgasutsläpp med upp till 780 ton.

Redan på 1980-talet kopplade Viking Line för första gången sina fartyg till landel vid Stadsgårdskajen i Stockholm. Efter det har elanslutningar också byggts i hamnarna i Mariehamn, Helsingfors och Tallinn. Nu har Viking Line övergått till grön el i samtliga hamnar. Elen produceras från förnybara energikällor så som vindkraft, solenergi och biogas.

– De årliga koldioxidutsläppen från våra fartyg är ända upp till 780 ton mindre jämfört med om fartygen skulle producera el med sina egna motorer när de ligger i hamn. Tack vare landelen minskar också fartygens utsläpp av små partiklar markant, och det uppkommer inte heller något buller i näromgivningen från motorerna, säger Dani Lindberg, hållbarhetschef på Viking Line.

Ny lag 2030

Viking Lines fartyg använder landel på alla linjer förutom Åbolinjen. Där är nämligen hamntiderna i Stockholm och Mariehamn så korta att man inte hinner koppla upp fartyget till landel.

Landelen är en gemensam kraftansträngning från rederierna och hamnarna, eftersom den kräver betydande ekonomiska investeringar från bägge parter. Viking Line har installerat elanslutningar på alla sina fartyg från Stockholm till Helsingfors och från Helsingfors till Tallinn. Senast detta gjordes var på fartyget Viking XPRS år 2021.

– Det är glädjande att hamnarna tillhandahåller landel, eftersom lagen som förpliktar till att använda detta träder i kraft först 2030. Efter det ska alla fartyg som ligger i hamn mer än två timmar använda landel i stället för bränsle, och hamnarna ska se till att det finns nödvändig infrastruktur för användning av el, säger Dani Lindberg.

Energieffektivitet i toppklass

Stora passagerarfartyg drar mycket el, och av ett fartygs bränsleförbrukning går i snitt 25 procent till elproduktion. Därför satsar Viking Line på att minska elförbrukningen på sina fartyg för att målmedvetet minska de totala utsläppen från fartygsflottan.

–Tack vare tekniska innovationer är våra nya fartygs energieffektivitet redan nu i toppklass med globala mått mätt. Till exempel har Viking Glory ett energiåtervinningssystem som konverterar spillvärme från motorerna till elektricitet och utnyttjar spillkyla från LNG-bränslet för kylning av kylanläggningar och kylrum. Vi förbättrar alla våra fartygs energieffektivitet under hela deras livscykel genom att uppdatera och förnya de tekniska lösningarna, bland annat ventilationssystemen, säger Dani Lindberg.

Kommentera gärna

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SeaFun på Sociala medier