MSC Group lovar att nå nollutsläpp år 2050

Pierfrancesco Vago, Laurent Castaing & Benoit Lecinq, CEO of Entrepose Group, undertecknar avtalet som ska föra en LNG-driven bränslecell ombord på kommande fartyget MSC Europa. Foto: Ivar Sarfatti.

MSC Groups kryssningsdivision undertecknar koalitionen ”Getting to zero”. Företaget är även involverat i flera branschledande forskningsprojekt som studerar teknik och bränslen. Dessa resultat kan potentiellt användas för att nå nollutsläpp inom fartygsverksamheten.

Högre ambitioner än IMO

MSC Group har nyligen bekräftat sitt löfte om att nå sitt mål med nollutsläpp av växthusgaser. Detta för kryssningsdivisionen fram till år 2050. Detta mål kommer att innefatta både MSC Cruises och nya lyxvarumärket Explora Journeys.

Målet är högre satt än ambitionerna från Internationella sjöfartsorganisationens (IMO); att minska utsläppen från fartygen med 50% till 2050 jämfört med 2008. Arbetet påskyndar företagets nödvändiga tekniska arbete och den bränsleutveckling som krävs för att nå de uppsatta målen. Detta kommer i sin tur att gynna hela branschen.

De senaste åren har företaget fokuserat på att minska växthusgasutsläppen genom att införa olika åtgärder. Bland annat sådana som syftar till att effektivisera energianvändningen i hela flottan. År 2019 hade företaget förbättrat effektiviteten med 28 procent jämfört med 2008. De är nu på god väg att möta IMO:s mål för 2030.

Forskar med nollutsläpp som mål

MSC Cruise Division deltar i flera branschforskningsprojekt som försöker utveckla den teknik och bränslen som kan möjliggöra fartyg med nollutsläpp. Nyligen ingick MSC Cruise Division ett partnerskap med varvet Fincantieri och Snam för att gemensamt fastställa villkoren för design och konstruktion av vad som kan bli världens första hybridfartyg. Ett sådant skulle kunna möjliggöra verksamhet med nollutsläpp i vissa områden.

Efter att ha beställt tre fartyg som körs på LNG, flytande naturgas (ett övergångsbränsle som erbjuder upp till 21% mindre växthusgasutsläpp) studerar MSC nu hur man skulle kunna integrera bränsleceller på befintliga fartyg som ett sätt att nå ytterligare minskningar.

MSC Cruise Division samarbetar också med ledande aktörer inom industrin och i ett forskningsprojekt som främjar koldioxidsnål sjöfart genom att kombinera progressiv energiteknik och innovativ fartygsdesign.

Kommentera gärna

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SeaFun på Sociala medier