Rolls-Royce utvecklar självkörande fartyg

Rolls-Royce ship
Rolls-Royce ship

Rolls-Royce anlitar Google Cloud för den fortsatta utvecklingen av intelligenta system som gör fartyg säkrare och för framtida självkörande fartyg.

På Google Cloud Summit i Stockholm igår, skrevs avtalet mellan Rolls-Royce och Google under. Avtalet låter Rolls-Royce använda sig av Google Clouds maskininlärningsteknik för att vidareutveckla sitt AI-baserade klassificeringssystem för att upptäcka, identifiera och spåra föremål som fartyg kan stöta på till sjöss.

Google Cloud snabbar upp processen

– I framtiden kommer intelligenta medvetenhetssystem hjälpa till att driva en autonom framtid men redan nu kan de gynna sjöfartsföretag genom att göra fartyg och deras besättningar säkrare och mer effektiva. Genom att arbeta med Google Cloud kan vi förbättra dessa system snabbare, och därmed rädda liv, säger Karno Tenovuo, ansvarig för Ship Intelligence-segmentet på Rolls-Royce.

– Genom att utforska möjligheterna som maskininlärning medför kan Rolls-Royce kombinera de senaste tekniska framstegen med sin djupa kunskap om sjöfartsindustrin, med betydande förbättringar för branschen som resultat, säger Eva Fors, Nordenchef för Google Cloud.

Google Clouds maskininlärningsteknik (Machine Learning Engine) använder samma nätbaserade programvara för maskinintelligens som många andra Google-produkter, inklusive bild- och röstsökning. Machine Learning är en uppsättning algoritmer, verktyg och tekniker som efterliknar mänskligt lärande för att lösa specifika problem.

Förutsägelser möjliga med maskininlärning

Maskininlärningsmetoder analyserar befintliga datamängder för att känna igen mönster och göra förutsägelser. Ju större mängd data, desto mer komplexa mönster kan modellen känna igen och desto mer precisa blir förutsägelserna. Idag kan maskininlärningsmodeller utföra prediktiv analys snabbare och bättre än människor.

Rolls-Royce kommer att använda Google Clouds programvara för att skapa skräddarsydda maskininlärningsmodeller för sjöfartsindustrin. Rolls-Royces kunskap inom sjöfartsbranschen kommer att användas för att träna maskininlärningsmodeller, och se till datan är relevant och tillräckligt stor. Som en del av maskininlärningsprocessen utvärderas modellernas förutsägelser i praktiska sjöfartsexempel, vilket gör att modellerna kan finjusteras ytterligare.

Rolls-Royce ska forska gemensamt med Google

Tack vare att programvaran redan finns tillgänglig i molnet är de redan tillgängliga för tusentals användare världen över. På så sätt kan modellerna tränas på stora mängder av data. Detta kommer att bli allt viktigare allt eftersom autonoma fartyg blir vanligare.

På sikt avser Rolls-Royce och Google att bedriva gemensam forskning om oövervakad och multimodal inlärning. De två företagen kommer också att undersöka om taligenkänning och talsyntes är genomförbara lösningar för användargränssnitt inom sjöfartsindustrin.

Intelligenta system för ökad medvetenhet kommer att göra fartyg säkrare, enklare och mer effektiva att manövrera genom att ge besättningen en ökad förståelse för fartygets omgivning. Detta kommer att uppnås genom att kombinera data från sensorer i befintliga fartygssystem, såsom automatiska identifieringssystem (AIS) och radar. Data från andra källor, inklusive globala databaser, kommer också att spela en roll.

Kommentera gärna

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SeaFun på Sociala medier