Så hanteras Coronaviruset av rederierna på Östersjön

Seafun har hört sig för med rederierna på Östersjön om eventuell påverkan och förändringar med tanke på Covid-19. Alla följer självfallet de rekommendationer och riktlinjer som fastställs av myndigheterna.

Den 11 mars beslutade Regeringen på rekommendation av Folkhälsomyndigheten att man begränsar sammankomster med över 500 deltagare. Detta som ett led i att hindra spridningen av coronaviruset (covid-19). För närvarande omfattar detta inte kryssningar.

Intensifierade städrutiner

Viking Line låter hälsa att de har ett nära och gott samarbete med myndigheterna i Sverige och Finland gällande coronaviruset och vilka åtgärder som krävs för att förhindra eventuell spridning av smitta. Dit hör bland annat intensifierade städrutiner i terminaler och hamnar, tydliga direktiv om handtvätt och handdesinfektion samt direktiv kring hur fartygen ska agera vid misstanke om smitta. De har sedan en tid tillbaka haft utförlig information med ett antal vanliga frågor och svar på sin hemsida.

När det gäller leveransen av det nya fartyget Viking Glory som är under konstruktion på varvet i Xiamen i Kina, kan den bli något försenad. Detta eftersom arbetet vid varvet har påverkats av kinesiska restriktioner. Mer detaljerad information finns inte i nuläget men kan komma längre fram om det skulle komma att påverka leveransen och färdigställandet av fartyget.

Viking Line har också infört gratis avbokningsskydd på alla bokningar sedan den 10 mars.

Tallink-gruppen meddelar att de redan sedan slutet av januari har utökat sina rutiner vad gäller desinficering av ytorna och övrig städning på fartygen. De har också utökat antalet behållare med sanitetsmedel för händerna ombord.  Rutinerna kring hygienregler för personalen har också uppdaterats och utökats vilket bland annat innebär ännu mer frekvent handtvätt och desinficering.

Tallink skickar löpande ut all ny inkommande information och regelverk från myndigheterna till sin personal gällande det nya coronaviruset covid-19. Deras medicinska personal ombord har också fått speciell guidning. All personal på fartygen följer situationen ombord och ser till hygien och säkerhet för sina passagerare. Rederiet har också sett till att sätta upp posters med påminnelser kring hygien rörande säsongen och viruset ombord.

Birka Cruises har låtit upprätta en särskild sida på nätet med aktuell information angående coronavirus till oroade resenärer. Här framgår bland annat att de tillsvidare inte gör några förändringar i sitt trafikprogram utan fortsätter som vanligt, med stort fokus på säkerheten.

Skulle en avresa påverkas meddelas berörda gäster via email och sms. I situationer där passagerare uppvisar tecken på något hälsotillstånd som kan påverka säkerheten för resenären själv eller övriga ombord, har Birka Cruises rätt att neka ombordstigning. Alla resenärer uppmanas att hålla god handhygien och noga följa de råd som ges av Folkhälsomyndigheten.

Just nu kan den som reser på någon av rederiets 21-timmarskryssningar med avresa senast 30 april kostnadsfritt boka om din resa till en likvärdig med avresa fram t o m den 31 augusti 2020. Detta gäller oavsett om du har tecknat Birkas avbeställningsskydd eller inte.

På nya bokningar som görs från och med 12 mars bjuder Birka på avbeställningsskyddet (värde 50 – 200:-). Detta gäller alla typer av kryssningar med avresa till och med 31 augusti 2020. När du bokar på birka.se behöver du själv fylla i att du önskar avbeställningsskyddet, men kostnaden för avbeställningsskyddet blir 0:- Särskilda villkor gäller för gruppbokningar.

Vanliga frågor och svar gällande säkerhet och hälsa

Här följer en lista med aktuella frågor som publicerades av Birka Cruises igår men som Viking Line haft sedan en längre tid tillbaka på sin hemsida (nu uppdaterad även den). Så Seafun har nu ändrat i texten nedan så att ”vi” alltså gäller båda rederierna!

Sker det någon screening av resenärer i terminalen?

– Vi har ett nära samarbete med och följer myndigheternas rekommendationer. Tills vidare görs inte screening i vår terminal.

Vad har ni för städrutiner ombord?

– Hygien och säkerhet är alltid prioriterat, men för att ytterligare höja säkerheten har vi intensifierat städrutinerna i vår terminal och ombord. Vi städar ännu oftare, använder rekommenderade medel med anti-viral effekt och har strikta rutiner kring handtvätt och handdesinfektion. Särskilt fokus läggs på kontaktytor som exempelvis handtag och trappräcken.

Kan man smittas via ventilationssystemet ombord?

– Enligt Folkhälsomyndigheten är coronaviruset (covid-19) primärt en droppinfektion som sprider sig när den insjuknade hostar eller nyser. Viruset kan också överföras via direktkontakt. Viruset överlever inte i luften.

Får man ta med en öppnad flaska med handsprit ombord?

– Ja, det går bra.

Får man använda munskydd eller mask ombord?

– Ja, det går bra.

Vad händer om någon misstänks vara smittad ombord?

– Vi har tydliga rutiner för att hantera olika typer av säkerhetsrisker och smittor ombord. Om en gäst uppvisar sjukdomssymptom som kan misstänkas vara corona, eller någon annan smittsam sjukdom, kan personen bli isolerad i hytten fram till ankomst. Personen kliver sedan av fartyget separat utan kontakt med andra gäster. Eventuell diagnostik görs av sjukvården i land.

Kan fartyget hamna i karantän?

– För kortare kryssningar i Östersjön är karantän inte nödvändigt. Om en gäst upptäcks ombord med misstänkt smitta isoleras personen i hytten fram till ankomst och eventuella tester och diagnos görs av sjukvårdsinstanserna i land.

Kommentera gärna

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SeaFun på Sociala medier