Silja Galaxys befälhavare spår dyrare biljettpriser

Silja Galaxy som jag just nu befinner mig ombord på, har nyligen haft ett dygns hamnuppehåll i Stockholm. Anledningen var att fartygets bränsletankar skulle rengöras inför det kommande bränslebytet.

Vid årsskiftet träder nämligen det nya svaveldirektivet från IMO (International Maritime Organization) i kraft, vilket innebär att inga fartyg på Östersjön får köras med bränsle som släpper ut mer än 0,1 procent svavel. Nu är det inte så enkelt som att man bara kan byta bränsletyp rakt av.

För att reda ut dessa frågor, som inte bara berör sjöfarten internt utan även kan komma att slå på biljettpriser då det lågsvavliga bränslet är dyrare, ställde jag frågan till dem som vet bäst ombord.

Här är mina frågor och svaren från fartygets tekniska chef Anders Öst och befälhavare Stefan Scheja.

Finns det fler områden är Östersjön som berörs av det nya svaveldirektivet?

–          Absolut, svarar befälhavare Stefan Scheja. Förutom Östersjön så berörs även Engelska kanalen, Skagerak, Kattegatt, Alaska och vissa kusträckor runt USA samt Australien.

Hur svårt är det för Tallink Silja att anpassa sig till de nya reglerna?

–          Det är inte alls svårt, det är snarare en ekonomisk fråga då det nya bränslet är dyrare plus att det är tidskrävande säger Stefan Scheja.

–          Det tar tid är att rengöra bränsletankarna, fortsätter Anders Öst. En del ny teknisk utrustning krävs och vissa delar på maskinerna måste bytas ut och byggas om för att vi ska kunna köra på det nya bränslet kontinuerligt.

Tycker ni på Silja Galaxy att de nya reglerna är bra eller dåliga?

–          Miljömässigt är det bra samtidigt som det innebär en högre kostnad. Å andra sidan får alla rederier samma förutsättningar att rätta sig efter, oavsett om de går här hela eller delar av året. Många frågetecken kvarstår dock. I dagsläget finns till exempel ingen bötesfällning fastslagen om man inte rättar sig efter direktivet.

Exakt vad gjordes under det dygnslånga hamnuppehållet?

–          Bränsletankarna rengjordes, svarar Anders Öst, eftersom vi måste förebereda oss inför bytet från tjockoljan som max fick innehålla 0,5 procent svavel till det nyare, finare bränslet med max 0,1 procent svavel.

Kommer det dyrare bränslet att påverka biljettpriserna?

–          Troligen, svarar befälhavare Stefan Scheja. Allt det där sköts från landsidan av Tallink Silja men förmodligen blir det en lätt ökning av biljettpriset. Det återstår att se.

Kommentera gärna

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SeaFun på Sociala medier