Världens första kryssning med nettonollutsläpp

MSC Euribia, skiss: MSC Cruises.

MSC Groups kryssningsdivision kommer nästa vecka att genomföra branschens första resa med nettonollutsläpp av växthusgaser. Detta sker när MSC Cruises senaste flaggskepp, det LNG (flytande naturgas)-drivna MSC Euribia, lämnar varvet i Saint-Nazaire, Frankrike – där det för närvarande byggs – på väg till sin namngivningsceremoni i Köpenhamn, Danmark.  

Det nya fartyget, det 22:a i MSC Cruises flotta, kommer att segla i fyra dagar från Saint-Nazaire till Köpenhamn och uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser, och därmed visa att kryssningar med nettonollutsläpp idag är möjliga. MSC Euribia kommer att lämna den franska hamnen 3 juni och beräknas anlända till den danska huvudstaden 7 juni.

MSC Cruises vill visa sitt engagemang

Pierfrancesco Vago, vd för MSC Groups kryssningsdivision säger: 

– Den här resan med nettonollutsläpp, som är den första i branschen, för vårt senaste flaggskepp MSC Euribia är ytterligare ett viktigt steg på vår resa mot minskade koldioxidutsläpp och visar hur långt vårt engagemang sträcker sig.

MSC Cruises har köpt 400 ton bio-LNG för att visa sitt engagemang för användningen av förnybara bränslen och energiomställningsåtgärder i samband med den banbrytande resan med nollgasutsläpp. Rederiet är branschens första kryssningsarrangör för djuphavskryssningar till havs som köper bio-LNG som en bränslekälla som har betydande utsläppsminskningar under hela livscykeln.

– Vi kan dock inte göra detta på egen hand,
påpekar Pierfrancesco Vago. Med tanke på betydelsen av alternativa bränslen för vår bransch och för andra sektorer i det civila samhället för att uppnå minskade koldioxidutsläpp, måste vi alla arbeta tillsammans för att öka deras tillgänglighet i stor skala. Vårt inköp av bio-LNG kommer att sända en tydlig och meningsfull signal till marknaden att det finns en efterfrågan från kryssningsrederier och den bredare sjöfartsindustrin på renare bränslen, men det behövs att regeringar, producenter och slutanvändare samarbetar och ökar tillgängligheten av dessa välbehövliga och nya kraftkällor.

Nybyggen med bränsleflexibla fartyg


Netto-noll-seglingen kommer att ta tillvara på bio-LNG genom ett så kallat mass balance system, den mest miljöeffektiva metoden för att utnyttja fördelarna med förnybar biogas. Hela leveranskedjan kommer att vara helt förenlig med EU:s direktiv om förnybar energi, allmänt känt som RED II, och varje enskilt parti av den totala bio-LNG som produceras har certifierats av International Sustainability & Carbon Certification.

MSC Cruises får stöd av det nordiska energibolaget Gasum, en ledande producent av biogas och bearbetare av biologiskt nedbrytbara avfallsfraktioner i Norden, för resan med nettonollutsläpp av växthusgaser.

MSC Cruises nybyggen är bränsleflexibla fartyg som kan hantera en mängd olika förnybara bränslen som både finns tillgängliga i dag och förväntas bli tillgängliga i framtiden. Användningen av fossil LNG ger redan en minskning av växthusgasutsläppen med upp till 20 procent jämfört med konventionella marina bränslen och eliminerar praktiskt taget alla svaveloxid- och partikelutsläpp, samtidigt som kväveoxiderna minskas med 85 procent.

Kommentera gärna

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SeaFun på Sociala medier