Viking Line avser bygga nytt fartyg i Kina

viking-line-nytt-fartyg

Viking Line Abp har idag, den 23 november 2016, tecknat ett intentionsavtal med kinesiska varvet Xiamen Shipbuilding Industry Co. Ltd avseende beställning av ett passagerarfartyg med leverans våren 2020. Målsättningen är att teckna ett slutgiltigt avtal under våren 2017. Investeringen uppgår till ca 190 M euro. Intentionsavtalet innehåller även en option på ytterligare ett fartyg.

Fartyget är avsett att vara ett samarbetsprojekt där man planerar engagera flera finländska och europeiska leverantörer, bland dessa kan nämnas Deltamarin, Wärtsilä och ABB Marine samt flera andra. Det nya fartyget har planerats för trafik på linjen Stockholm-Åland-Åbo. Fartygets längd är 218 meter med ett BRT på 63 000 ton. Passagerarkapaciteten är 2 800 passagerare och fraktfilernas längd är 1500 meter. För inredningen kommer Viking Line att anlita skandinaviska arkitekter.

Avsikten är att fartyget drivs med flytande naturgas, LNG, vilket rederiet har goda erfarenheter av från M/S Viking Grace, det första stora LNG-drivna passagerafartyget i världen. I planeringsarbetet har stor vikt lagts vid både miljöanpassade lösningar och nya innovativa sätt att effektivisera energiförbrukningen.

Nybyggnadsprojektet har föregåtts av ett mångårigt planeringsarbete knutet till EU-projektet Motorways of the Seas inom ramen för Connecting Europe Facility, där även Åbo hamn och Stockholms hamnar ingått, berättar VD Jan Hanses.

Kommentera gärna

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SeaFun på Sociala medier