Viking Line storsatsar på en utsläppssnål framtid

Viking Grace, pressbild.

Nya klimatsmarta Viking Glorys trafikstart och försäljningen av flottans två äldsta fartyg var viktiga milstolpar i Viking Lines hållbarhetsarbete under fjolåret, för en mer utsläppssnål framtid. Regelverket för fartygsutsläpp skärps framöver och hela branschen står inför en omställning. Viking Lines hållbarhetsåtgärder under 2022 och visioner för en klimatsmartare sjöfart har nu sammanställts i årets hållbarhetsrapport.

Bränslet är den enskilt största utsläppsfaktorn för ett rederi. Under 2022 skedde stora förändringar i Viking Lines fartygsflotta som kommer att ha långsiktig inverkan på de totala utsläppen. Nya klimatsmarta Viking Glory sattes i trafik den 1 mars 2022, medan de två äldsta fartygen Amorella och Rosella såldes. Viking Lines flotta består nu av fem fartyg, där Viking Glory och Viking Grace använder flytande naturgas som bränsle. Bägge fartygen kommer att kunna drivas med förnybart eller syntetiskt framställt bränsle när det finns att tillgå i tillräckliga mängder.

– Våra utsläpp per sjömil har minskat med nästan en tredjedel under de senaste 15 åren. I och med att vi förnyat vår fartygsflotta och investerat i ännu klimatsmartare teknik kommer utsläppen att fortsätta minska också under de kommande åren, säger Dani Lindberg, hållbarhetschef på Viking Line.

Skärpta miljökravför en utsläppssnål framtid

Utsläppsbegränsningarna för sjöfarten kommer att skärpas kraftigt framöver. Rederier som är verksamma på europeiska vatten påverkas under kommande år dels av Fit for 55-programmet som är ett led i EU:s gröna omställning, dels av utsläppshandelssystemet men också av Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s strategi för minskning av växthusgasutsläpp.

– I och med de skärpta miljökraven i Europa blir det ekonomiskt ohållbart att fortsätta med rederiverksamheten enligt samma gamla modell. Rederierna måste kunna minska sina utsläpp betydligt, och det lyckas inte utan att man övergår till utsläppssnålare och i slutändan icke-fossila bränslen. Vi här på Viking Line jobbar proaktivt inför förändringen och är redan nu föregångare när det gäller klimatsmarta lösningar, säger Dani Lindberg.

Sjöfarten på Östersjön har en viktig roll i hela det transeuropeiska transportnätet och godstrafiken. Cirka 90 procent av den globala handeln sker sjövägen och nästan alla industrigrenars värdekedjor innefattar sjötransporter. I fjol transporterade Viking Line 1,5 miljoner ton gods och hade närmare fem miljoner resenärer.

Axplock ur Viking Lines hållbarhetsrapport 2022

  • Viking Glorys trafikstart i mars 2022 minskade Viking Lines miljöpåverkan på linjen Stockholm-Mariehamn–Åbo ytterligare. Fartygets fraktkapacitet är 66 procent större jämfört med föregångaren Amorella, men koldioxidutsläppen beräknas vara mer än en fjärdedel mindre jämfört med Amorella.
  • Både M/S Amorella som byggdes 1988 och M/S Rosella som byggdes 1980 såldes under året.
  • Viking Line sysselsatte 2 428 personer i främst Finland, Åland och Sverige.
  • På Viking Grace, Viking Glory och Viking XPRS tillvaratogs 1 300 ton matavfall, som genererade 99 000 kubikmeter biogas. Det motsvarar 112 000 liter bensin.
  • På fartygen samlade man in 286 ton glas. Vid glastillverkning av återvunnet glas är energiåtgången 20 procent mindre än vid glastillverkning av sand, soda och kalk.

Kommentera gärna

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SeaFun på Sociala medier