Rederi AB Gotland knyter ihop de gamla Hansastäderna

Rostock, foto: Destination Germany.

För att minska utsläppen från inrikestransporter och samtidigt föra Sverige närmare kontinenten, planerar Rederi AB Gotland för en ny färjelinje. Arbetsnamnet är Hansalinjen. Den nya rutten kan komma att trafikera Rostock, Tyskland, och Nynäshamn, med möjlighet för vissa turer att angöra Visby hamn.

Rederi AB Gotland har fått ekobonus från regeringen. Syftet är att flytta över lastbilstrafik från land till hav, på den tungt trafikerade sträckan från södra Sverige till Mälardalen. Färjelinjen kommer vara minst lika tidseffektiv som dagens vägtrafik mellan Tyskland och Mälardalsregionen.

Minskat klimatavtryck

Genom stödet bidrar Rederi AB Gotland till att minska klimatavtrycket från det svenska transportsystemet. Överflyttning av godstrafik från väg till sjö mellan Rostock och Nynäshamn kommer uppskattningsvis minska utsläppen med omkring 20 procent.

-Vi vill gärna bidra till att avlasta vägnätet och minska utsläppen från transporterna. I ett första steg planerar vi för en fraktlinje för logistikföretag som vill minska sitt klimatavtryck och tillsammans med oss bidra till att klara både Sveriges och EU:s klimatmål, säger Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland.

En ny färjelinje skulle bli en systerverksamhet till Destination Gotland, som knyter ihop de gamla Hansastäderna Rostock, Visby och Stockholm. Det öppnar upp för en ny rutt för alla de tyska resenärer som vill besöka Gotland och Sverige. Samtidigt kan den nya färjelinjen underlätta för svenskar som vill komma direkt ner till kontinenten med bil, båt och tåg.

Hansastäderna knyts ihop

-Eftersom våra turer kan vara sammankopplade med interrailkortet kan tågresenärer också komma med färjan från Nynäshamn och hoppa på tåget i Rostock för att sedan ta sig vidare ut i Europa. På samma gång skulle Sverige och Gotland också bli mer lättillgängligt för europeiska resenärer, säger Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland.

Ekobonusen är en del i ett större arbete med den nationella godstransportstrategin, där en viktig del är överflyttningen av gods från vägar till sjöfart.

Kommentera gärna

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SeaFun på Sociala medier