Tallink Siljas fartyg Isabelle blir flyktingboende

Återöppningen av rutten Riga-Stockholm var ursprungligen planerad till den 6 april 2022 men flyttades fram till den 3 juni 2022. Sedan ändrades beslutet igen och nu kommer inte rutten Stockholm – Riga öppna under hela 2022.

Beslutet att skjuta fram trafikstarten grundade sig i ökade kostnader. Dels den kraftiga höjningen av det globala bränslepriset samt de ökade råvarukostnaderna till följd av det geopolitiska läget. Dessa faktorer gjorde det olönsamt att trafikera Riga-Stockholm under april och maj.

Framskjuten start för Tallink Siljas Riga-rutt

– Vi var fullt förberedda och redo att återöppna linjen den 6 april efter två års uppehåll. Fartyget Isabelle genomgick underhåll i början av året och återgick till sin hemmahamn Riga, försäljningen av biljetter har pågått och den lettiska regeringen meddelade att majoriteten av de restriktioner som funnits kopplade till covid-19 kommer att tas bort. Allt tydde på att vi nu äntligen nått den punkt då vi kunde återställa sjötrafiken mellan Lettland och Sverige.

Vad som istället skedde var att Tallink Silja fick omvärdera sina planer. Rederiet fattade beslutet att skjuta fram trafikstarten med ett par månader, och sedan att istället teckna ett avtal med Estlands socialförsäkringsmyndighet. Avtalet bygger på att fartyget Isabelle ska fungera som tillfälliga bostäder för ukrainska flyktingar som kommer till Estland.

Inget enkelt beslut

Att hyra ut fartyget till de estniska myndigheterna för att akut erbjuda hjälp med tillfälliga bostäder innebär att bolaget inte kommer att återinviga rutten Riga–Stockholm den 3 juni 2022 och återinvigningen skjuts ytterligare på framtiden.

– Det har inte varit något enkelt beslut för oss att hyra ut Isabelle, eftersom rutten Riga-Stockholm som det tog oss närmare 16 år att bygga upp först påverkades kraftigt av covid-krisen och nu ytterligare av osäkerheten och prisökningarna till följd av kriget i Ukraina. I och med att Tallink har genomgått en omfattande överlevnadskur under de senaste två åren har vi varit tvungna att överväga alla beslut mycket noga, och vi måste räkna noga på alla beslut och bedöma alla eventuella risker i detalj. Dagens beslut att hyra ut vårt fartyg Isabelle för att erbjuda bostäder till flyktingar från Ukraina var ett sådant beslut, säger Paavo Nõgene, VD för Tallink Grupp.

Ber om ursäkt

-Vi ber om ursäkt av hela vårt hjärta till våra lettiska och svenska kunder som har väntat länge på återinvigningen på rutten mellan Lettland och Sverige och till alla de kunder vars reseplaner nu påverkas av detta uthyrningsavtal. Vår kundservice kommer att hjälpa er att lägga om resan, betala tillbaka eller hitta andra lösningar åt er. Ni är alla varmt välkomna ombord på alla våra andra Tallink Silja-fartyg och på våra rutter Estland–Sverige, Estland–Finland samt Finland–Sverige, avslutar Nõgene.

Kommentera gärna

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SeaFun på Sociala medier